WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 ||

«THE EFFECT OF POT SIZE AND TRANSPLANT AGE ON THE YIELD AND QUALITY OF WHITE, GREEN AND ROMANESCO CAULIFLOWER CURDS Stanisław CEBULA Department of ...»

-- [ Page 2 ] --

Most of described curd defects are caused by variable thermal conditions, usually excessively high or low temperatures at certain growth periods (Grevsen & Olesen 1994, Grevsen et al. 2003), but sometimes also by mistakes made in plant nutrition. A different reaction of the studied cauliflower varieties to the usability features under analysis, manifesting itself in the domination of the white variety over the other two types, also confirmed in previous studies (Cebula et al. 2005), might have resulted from individual features of each variety.

However, breeding studies for particular cultivars are carried out in a different way. White cauliflower is the oldest of all known types, still undergoing improvements and in the course of many years of experiments new, well-tested cultivars were developed. Green and romanesco cauliflowers have been cultivated for a short time and the number of cultivars is limited. Hopefully, the continuous advancement in breeding will allow developing cultivars of a quality comparable to the white cauliflower.

CONCLUSIONS

1. Fresh mass of overground part and root system of transplants ready for planting in case of all cauliflower types were considerably higher from older plants, grown in pots of larger volume. Such dependence was not confirmed when assessing dry matter content.

2. The commercial yield and the average curd weight were highest for white type cauliflower, lower for green variety and the lowest for romanesco type.

All three types achieved their maximal values with the older transplant and bigger pot size.

3. Most curds of grade I, of the largest diameter (class A) were determined for white cauliflower, slightly fewer those of green type, and the fewest of romanesco variety, cultivated from older transplants and with larger root system.

4. Particular cauliflower forms differed quite appreciably in respect to their tendency to form curd defects (green bracts, hollow stems, riciness, and browning). The least susceptible to disorder in curd formation was white cauliflower with romanesco being the most sensitive type.

REFERENCES

Booij R. 1990. Influence of transplant size and raising temperature on cauliflower curd weight. Gartenbauwis. 55(3): 103-109.

Cebula S., Kalisz A., Kunicki E. 2005. [The effect of growing term on yielding and commercial quality of white, green and romanesco cauliflower curds]. Zesz. Nauk.

AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVI (515): 69-76. [in Polish with English summary] Damato G., Trotta L., Elia A. 1994. Cell size, transplant age and cultivars effects on timing field production of broccoli (Brassica oleracea L. italica Plenck) for processing. Acta Hort. 371: 53-60.

–  –  –

Godoy M.C., Cardoso A.I.I. 2005. [Cauliflower production depending on age of seedling and cell size of trays]. Hortic. Bras. 23 (3): 837-840. [in Portuguese with English summary] Grevsen K., Olesen J.E. 1994. Modelling development and quality of cauliflower. Acta Hort. 371: 151-160.

Grevsen K., Olesen J.E., Veierskov B. 2003. The effects of temperature and plant developmental stage on the occurrence of curd quality defects “bracting” and “riciness” in cauliflower. J. Hort. Sci. Biotech. 78 (5): 638-646.

Lamont W.J. 1992. Transplant age has little effect on broccoli head weight and diameter. HortSci. 27 (7): 848.

Lewandowska A. 1992. [The influence of transplant age on the yield of three cultivars of cauliflower in summer]. Biul. Warz. XXXIX: 37-49. [in Polish with English summary] NeSmith D.S., Duval J.R. 1998. The effect of container size. HortTech. 8 (4): 495-498.

Vavrina C.S. 1998. Transplant age in vegetable crops. HortTech. 8 (4): 550-555.

Wiebe H.J. 1981. Influence of transplant characteristics and growing conditions on curd size (buttoning) of cauliflower. Acta Hort. 122: 99-105.

Wurr D.C.E., Cox E.F., Fellows J.R. 1986. The influence of transplant age and nutrient feeding regime on cauliflower growth and maturity. J. Hort. Sci. 61: 503-508.

WPŁYW WIELKOŚCI DONICZEK I WIEKU ROZSADY NA PLONOWANIE

I JAKOŚĆ RÓŻ KALAFIORA BIAŁEGO, ZIELONEGO I ROMANESCO

Streszczenie Przedmiotem badań był kalafior o różach białych odmiany Planita F1, zielonych Trevi F1 i romanesco Amfora F1, uprawiany z rozsady o zróżnicowanym wieku (około 30 i 40 dni) oraz przygotowanej w różnej wielkości doniczkach (96 i 160 komórek/paletę). Określono parametry rozsady gotowej do sadzenia, oszacowano poziom plonowania oraz jakość handlową róż. Świeża masa części nadziemnej i systemu korzeniowego rozsady u wszystkich form kalafiora była zdecydowanie wyższa u rozsady starszej oraz z doniczek o większej objętości. Wielkość plonu handlowego oraz średnia masa róż była najwyższa u kalafiora białego, niższa u zielonego, a najniższa u romanesco. Wszystkie trzy formy kalafiora osiągnęły maksymalne wartości plonu i masy róż w obiektach ze starszą rozsadą i większymi doniczkami. Więcej róż I wyboru, o największej średnicy, wykształciły rośliny kalafiora białego, nieco mniej zielonego i wyraźnie mniej romanesco. U wszystkich trzech rodzajów kalafiora, rośliny uprawiane z rozsady starszej i posiadające większą bryłę korzeniową, zapewniły uzyskanie róż o najkorzystniejszych walorach handlowych. Poszczególne formy kalafiora różniły się dość istotnie skłonnością do występowania zaburzeń w rozwoju róż (przerośnięcie liśćmi, jamistość głąba, omszenie, zbrunatnienie). Najmniej podatnym na powstawanie zaburzeń w rozwoju róż był kalafior biały, a najbardziej wrażliwy romanesco. U kalafiora białego rozsada uzyskana z mniejszych doniczek, zwłaszcza młodsza, spowodowała zwiększenie liczby róż z zaburzeniami, natomiast u zielonego i romanesco rozsada wyprodukowana w większych doniczkach, szczególnie bardziej zaawansowana wiekiem, decydowała o wystąpieniu większej ilości róż z wadami.

–  –  –Pages:     | 1 ||


 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.