WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTS



Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |

«USER MANUAL Bedienungsanleitung * Mode d’emploi * Manual de Usuario 1 / 56 Manuale dell’Utente * Gebruiksaanwijzing Tractive GPS iOS, Android, ...»

-- [ Page 6 ] --

RISKIT LAPSILLE JA HOIVAN ALAISILLE HENKILÖILLE

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset ominaisuudet tai laitteen käyttöön tarvittavan kokemuksen ja/ tai tiedon puute. He saavat käyttää laitetta vain sellaisen henkilön valvonnassa, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan tai jolla on asianmukaiset tiedot laitteen käytöstä.

–  –  –

TURVALLISUUSOHJE

Tärkeää: Vaikka Tractive GPS-laite on kooltaan pieni, se voi olla liian suuri tai painava pienille tai loukkaantuneille lemmikeille. Jos olet epävarma voitko käyttää laitetta lemmikilläsi, suosittelemme olemaan yhteydessä eläinlääkäriin.

AKUN TOIMINTA

Lähetin toimii ladattavalla lithium polymer akulla. Alla on ohjeita ladattavien akkujen käytöstä:

Tractive GPS-laitteen akkua ei saa irrottaa tai vaihtaa.

• Akkua ei saa purkaa, polttaa tai oikosulkea.

• Älä jätä Tractive GPS-laitetta kovaan kuumuuteen kuten esimerkiksi • auringonpaisteeseen tai tulen lähelle. Tämä lisää akun vuotovaaraa.

Käytä lataamiseen vain laitteen mukana toimitettavia verkkoadapteria ja USB-kaapelia.

• Muiden kaapeleiden ja/tai adaptereiden käyttö saattaa yliladata akun ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

–  –  –

HÄVITTÄMINEN Akut ovat ongelmajätettä ja hävittämisen täytyy tapahtua asianmukaisesti.

Jos haluat hävittää Tractive GPS-laitteesi, toimi paikallisten ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa saat paikallisesta jätehuollosta.

Tractive GmbH Pluskaufstrasse 7 Business Center 4061 Pasching Austria

TOIMINNOT JA KÄYTTÖ

Jotta voit seurata lemmikkiäsi Tractiven avulla, tarvitset Internetiin yhteydessä olevan tietokoneen tai älypuhelimen (Android tai iPhone). Voit ladata Tractiven GPS mobiilisovelluksen Google Play Storesta Androidille tai Applen AppStoresta iPhonelle.

Voit käyttää Tractive GPS-laitetta vasta kun olet aktivoinut laitteen Internet-selaimessa.

–  –  –

Kiinnitä USB-kaapeli laitteen mukana toimitettuun adapteriin ja liitä latauskiinnike laitteeseen kuvan mukaisesti. Tractive GPS-laitteen LED-valo palaa punaisena laitteen latautuessa. Kun laite on täysin latautunut, valo sammuu.

2. LAITTEEN AKTIVOINTI

Käynnistä Tractive GPS-laite aktivoidaksesi sen painamalla virtanappia noin kolmen sekunnin ajan. Kun kuulet kaksi lyhyttä, nousevaa piippausta ja laitteeseen syttyy vihreä valo, laite on päällä. Voit sammuttaa laitteen pitämällä virtanappia pohjassa noin kolmen sekunnin ajan.

Osoitteesta www.tractive.com/activate pääset Tractiven Internet-sivuille, minkä ohjeita kohta kohdalta seuraamalla voit aktivoida Tractive GPS-laitteesi.

3. TRACTIVE GPS-SOVELLUKSEN ASETUKSET.

Avaa Tractive GPS-sovellus älypuhelimessasi lisätäksesi sovellukseen lemmikkisi, jonka haluat paikantaa. Sovellus ohjaa sinua lemmikin lisäämisessä ja uuden Tractive GPSlaitteen asennuksessa lemmikille. Kun laite on asetettu tietylle lemmikille, se on käyttövalmis.

–  –  –

4. TRACTIVE GPS-LAITTEEN KIINNITTÄMINEN

LEMMIKIN KAULAPANTAAN

Voit nyt kiinnittää laitteen lemmikkisi kaulapantaan laitteen mukana toimitetuilla klipseillä. Korkeintaan 3mm paksuisissa pannoissa käytä pienempää, B-kirjaimella merkittyä klipsiä. 3-5mm paksuisissa pannoissa käytä suurempaa, A-kirjaimella merkittyä klipsiä. Jos mahdollista, kiinnitä laite niin, että se on taivasta kohti.

Jos laite on pannassa kiinni löysästi tai se ei jostain syystä kiinnity pantaan kunnolla, suosittelemme että käytät alkuperäistä Tractive-pantaa. Pantoja on saatavilla eri kokoluokissa Tractive-jälleenmyyjiltä tai osoitteesta shop.tractive.com

5. LEMMIKIN PAIKANNUS JA LIVE-SEURANTA

Kun olet asentanut Tractive GPS-laitteen ja lisännyt lemmikin Tractiven mobiilisovelluksessa tai osoitteessa www.tractive.com, voit aloittaa lemmikkisi paikannuksen. Sovellus ohjaa sinua lemmikin paikannuksessa kohta kohdalta.

–  –  –

LIVE-seuranta (valkoinen välkkyvä LED) Reaaliaikaisen seurannan ollessa käynnissä LED-valo välkkyy valkoisena. Tämä helpottaa lemmikkisi löytämistä yöaikaan.

LAITTEEN TILA

Kun painat laitteen virtanappia yhdesti, laitteen GSM ja GPS tila näkyy peräkkäisinä välkähdyksinä.

GSM käytössä – GPS käytössä ei GSM-yhteyttä – GPS käytössä GSM käytössä – ei GPS-yhteyttä ei GSM-yhteyttä – ei GPS-yhteyttä Vikatilanteessa vie laite Tractiven peittoalueelle. Varmistaaksesi GPS-yhteyden toimimisen huolehdi, että laite on kunnolla ladattu ja sijainti on taivaan alla pois rakennusten välittömästä läheisyydestä. GPS-yhteyden löytyminen voi kestää muutaman minuutin laitteen käynnistämisestä. Osoitteesta www.tractive.com/faq löydät tarkempia tietoja.

35 / 64

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS





EMC direktiivi 1999/5/EC:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus lyhyesti: Tractive GmbH täten vakuuttaa, että Tractive GPS-laite (tuotenro TRATR1, tyyppi: PR00100) täyttää direktiivin 1999/5/EC olennaiset ehdot sekä muut asiaankuuluvat säännökset.

Internet-sivuiltamme www.tractive.com löydät kokopitkän vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme.

TUKI

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lähettää kommentteja, valitse seuraavista vaihtoehdoista:

a) Lue usein kysytyt kysymykset (UKK) osoitteesta www.tractive.com/faq

b) Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi

c) Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@tractive.com

HUOMIOI, ETTÄ VALMISTAJA EI OTA VASTAAN PALAUTUKSIA, JOISTA EI OLE SOVITTU

ETUKÄTEEN.

–  –  –

1 USB ladekabel med klemme 1 batterilader med USB-kontakt 2 halsbåndsklemmer (A/B)

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Svært sterke magnetfelter (f.eks. transformatorer) må ubetinget unngås fordi dette kan føre til transmisjonsfeil. Hvis disse instruksjoner ikke følges, kan det føre til forstyrrelse eller ødeleggelse på Tractive GPS trackeren.

FARE FOR BARN OG PERSONER MED NEDSATT

FUNKSJONSEVNE

Trackeren skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner, untatt dette skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de er blitt instruert i sikker bruk av trackeren og har forstått.

–  –  –

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Advarsel: Selv om Tractive GPS trackeren er lite, kan det være for stort og/eller for tungt for små eller skadete dyr. Hvis du er i tvil om trackeren kan benyttes til ditt dyr, anbefaler vi å kontakte en veterinær eller dyrlege.

BATTERIBEHANDLING

GPS-senderen er drevet av et gjenoppladelig litium-polymer batteri. Nedenfor gis gode råd

til bruk av gjenoppladelige batterier:

Batteriet i Tractive GPS trackeren kan ikke byttes, og skal ikke fjernes fra enheten.

• Batterier skal ikke åpnes, demonteres, kastes på ild eller kortsluttes.

• Tractive GPS trackeren må aldri utsette for høy varme, for eksempel direkte solstråling, • ild eller lignende.

Bruk kun vedlagt batterilader og USB ladekabel for din Tractive GPS tracker. Bruk av • andre kabler og/eller batteriladere kan overlade batteriet og kan føre til brann eller eksplosjon.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til at trackeren blir ødelagt eller, i verste fall, batteriet eksploderer.

–  –  –

Tractive GmbH Pluskaufstrasse 7 Business Center 4061 Pasching Austria

FUNKSJONER OG BRUK

For å spore opp ditt kjæledyr eller husdyr med Tractive GPS trackeren, er det nødvenig å ha Internett-tilkobling, enten via PC eller smartphone (Android, iPhone). Tractive GPS appen til Android kan hentes fra Google Play Store og til iOS fra Apple AppStore.

–  –  –

2. AKTIVERING AV TRACKEREN

Tractive GPS trackeren må være slått på for aktivering. Trykk på power-knappen i ca. 3 sekunder. Når du hører to stigende korte BIP-lyder og LED-indikatoren lyser grønnt, er apparatet slått på. Hvis du trykker knappen igjen i ca. 3 sekunder, slås apparatet av. Sett inn

denne lenken i adressefeltet i webleseren og gå på nettsiden til Tractive:

www.tractive.com/activate. Her bli du skritt for skritt ført gjennom aktivering av din Tractive GPS tracker.

3. TRACTIVE GPS APP INSTILLINGER

For å aktivere sporingen av ditt kjæledyr, åpne Tractive GPS appen på din smarttelefon og legg til et nytt kjæledyr. Tractive GPS appen fører deg gjennom prosessen for å legge til ditt kjæledyr og tilknytte Tractive GPS trackeren til kjæledyret.

–  –  –

4. FESTE AV TRACTIVE GPS TRACKEREN TIL

KJÆLEDYRETS HALSBÅND

Du kan feste trackeren på ditt kjæledyrs halsbånd ved å benytte klemmene som er vedlagt Tractive GPS trackeren. Til halsbånd innen 3mm bredde brukes den lille klemmen med bokstaven B på baksiden.

Til halsbånd mellom 3-5 mm bredd brukes den store klemen med bokstaven A på baksiden. Det anbefales å feste trackeren slik at dette viser opp mot himmelen.

Hvis Tractive GPS trackeren sitter løst på halsbåndet eller det ikke passer av en eller annen grunn, anbefaler vi å bruke et originalt Tractive halsbånd, som kan kjøpes i forskjellige størrelser hos en Tractive forhandler eller på shop.tractive.com

5. SPORE OPP DITT KJÆLEDYR OG LEVENDE SPORING

Så snart Tractive GPS trackeren er innstillt og ditt kjæledyr er lagt til i Tractive GPS appen eller på www.tractive.com, kan du begynne å spore opp ditt kjæledyr. Tractive GPS appen vil skritt for skritt føre deg gjennom oppsporingen av ditt kjæledyr.

–  –  –

Lavt Batteri (rød LED-indikator blinker 3 ganger hvert 15. sekund) Hvis batteristatus er lav bør Tractive GPS trackeren opplades for å få best mulig sporingsresultat.

Levende sporing (hvit LED-indikator lyser) Når levende sporing er i gang lyser LED-indikatoren hvitt, dette gjør det mulig å finne kjæledyret visuelt på kvelden/natten.

TRACKERSTATUS

Ved å trykke kort på power-knappen én gang blinker LED-indikator to ganger og viser apparatets GSM, og GPS-tilstand.

–  –  –

Dersom LED-indikatoren viser en feil, bør trackeren bringes til et område med Tractive dekning. For å sikre GPS-mottakelse, vær oppmerksom på at trackeren er fullt oppladet og befinner seg utenfor byggninger og under åpen himmel. Når trackeren er slått på kan det ta et par minutter før GPS er disponibel. For mer informasjon se på www.tractive.com/faq 43 / 64

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EMC-Direktiv 1999/5/EC:

Forkortet tekst av overensstemmelseserklæring: Tractive GmbH erklærer hermed at Tractive GPS trackeren (varenr. TRATR1, type: PR00100) er i overensstemmelse med de grunnleggende betingelser og andre relevante bestemmelser fra Direktiv 1999/5/EC. Den fulle overensstemmelseserklæring kan leses på våre hjemmesider: www.tractive.com

SUPPORT

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å sende inn en kommentar, kan du benytte følgende

muligheder:

a) Les FAQ her www.tractive.com/faq

b) Kontakt ditt salgssted

c) Send oss en e-post: support@tractive.com

VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VI AV ORGANISATORISKE GRUNNER IKKE

MOTTAR INNSENDTE PAKKER, SOM ENTEN ER UANMELDTE ELLER UFRANKERTE.

–  –  –

1x Svorka a kabel pro dobíjení 1x A/C nabíjecí adaptér (USB) 2x Svorka na obojek (A,B)

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Vyhýbejte se velmi silným zdrojům elektromagnetických polí (např. transformátor). Kontakt s těmito zařízeními může způsobit selhání či poškození Vašeho zařízení.

OMEZENÍ POUŽITÍ Zařízení není určeno pro děti a osoby s fyzickým nebo mentálním omezením a osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo nebyli poučeni o používání přístroje.

Poznámka: Některé státy mají zákony týkající se sledování/zjištování pozice lidí, zvířat a objektů. Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za použití Tractive GPS dle místních zákonů.

–  –  –

V případě, že si nejste jistí, zda-li Váš mazlíček může zařízení používat, konzultuje to s Vaším veterinářem.

PÉČE O BATERII Zařízení je poháněno dobíjecí lithium-polymerovou baterií. Na následujících řádcích

naleznete několik rad pro jejich použití:

• Baterie Tractive GPS by neměla být vyměněna či vyjmuta.

• Baterii nerozebírejte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně.

• Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám (oheň, přímý slunečný svit,...), jelikož hrozí únik baterie.

• Používejte pouze originální A/C adaptér a USB kabel. Neoriginální mohou poškodit baterii a následně vést ke vznícení či explozi.

Neuposlechnutí těchto instrukcí může vést až k explozi baterie.

LIKVIDACE



Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |


Similar works:

«WP/09/104 Financial Spillovers to Emerging Markets During the Global Financial Crisis Nathaniel Frank and Heiko Hesse © 2009 International Monetary Fund WP/09/104 IMF Working Paper Monetary and Capital Markets Department Financial Spillovers to Emerging Markets during the Global Financial Crisis Prepared by Nathaniel Frank and Heiko Hesse 1 Authorized for distribution by Laura Kodres May 2009 Abstract This Working Paper should not be reported as representing the views of the IMF. The views...»

«Structuring dimensions of demotion: A typology of demotion based on cluster analysis Working Paper Tanja Verheyen and Marie-Anne Guerry VUB, department BUTO Tanja.verheyen@vub.ac.be, M +32 472 90 46 21 Introduction Mergers and acquisitions, the relocation of production units to developing countries, the constant focus on education because of the technological revolution and the short-term focus on stock performance all put pressure on organizations and their employees. These bring fundamental...»

«O-319-06 TRADE MARKS ACT 1994 IN THE MATTER OF APPLICATION NO 2372005 BY TRADEMARQUE TOOLS LTD TO REGISTER A TRADE MARK IN CLASSES 6, 7, 8, 9, 16, 20, 25, 35 AND 41 AND IN THE MATTER OF OPPOSITION THERETO UNDER NO. 93176 BY CREDO TECHNOLOGY CORPORATION TRADE MARKS ACT 1994 IN THE MATTER OF Application No 2372005 by TradeMarque Tools Ltd to register a Trade Mark In Classes 6, 7, 8, 9, 16, 20, 25, 35 and 41 and IN THE MATTER OF Opposition no 93176 by Credo Technology Corporation BACKGROUND 1. On...»

«Consultation Financial Reporting Council April 2014 Proposed Revisions to the UK Corporate Governance Code Consultation Document The FRC is responsible for promoting high quality corporate governance and reporting to foster investment. We set the UK Corporate Governance and Stewardship Codes as well as UK standards for accounting, auditing and actuarial work. We represent UK interests in international standard-setting. We also monitor and take action to promote the quality of corporate...»

«Testing ways to produce the most efficient firebrick out of waste paper at NaDEET, as a sound alternative to firewood cooking.INTRODUCTION Deforestation is one of the major environmental problems in Namibia. But just what is deforestation? Deforestation is the permanent removal of naturally growing trees by humans. Trees in Namibia are removed for various reasons such as for firewood, building materials and to clear croplands. With the increased demand for firewood and timber, more and more...»

«A real-time agent system perspective of meaning and sapience Ricardo Sanz, Julita Bermejo, Ignacio L´ pez, Jaime G´ mez o o Autonomous Systems Laboratory, Universidad Polit´ cnica de Madrid, Spain, e ricardo.sanz@upm.es 1 Introduction Wisdom and sapience have been traditionally considered desirable traits in humans, but the use of the terms is decaying perhaps due to a raising post-modern relativism that lessens the value of others’ knowledge. This chapter proposes an interpretation of...»

«Top MBA Program Essay Questions: How to Answer Them Right An Accepted.com Special Report by Linda Abraham Copyright © 2015 Accepted.com 2016 Top MBA Program Essay Questions: How to Answer them Right! Introduction The best way to ace your application essays is to ANSWER THE ESSAY QUESTIONS. This may sound like an easy feat, yet so often applicants go into the essay writing process with ulterior motives: to write their preconceived essays based only loosely on the given essay topics. Newsflash:...»

«Migration of Highly Skilled Workers at the Turn of the 21st Century: Literature Review Krzysztof Podemski Migration is a response to differences in areas that encourage individuals to move, usually to take advantage of higher incomes and jobs or more security and improved human rights. Reducing the root causes of such migration is a primary objective of U.N. agencies and national government development programs as well as private efforts aimed at promoting development. Philip Martin, Manolo...»

«Navy Aegis Cruiser and Destroyer Modernization: Background and Issues for Congress Ronald O'Rourke Specialist in Naval Affairs January 18, 2011 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RS22595 CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress Navy Aegis Cruiser and Destroyer Modernization: Background and Issues for Congress Summary The Navy has begun a program to modernize its 22 in-service Aegis cruisers and the 62 Aegis destroyers procured in FY2005 and prior...»

«COMP(TQC) A NEW WAY FOR INTEGRATING TIME, QUALITY AND COST PERSPECTIVES WHEN DOING QUALITATIVE RISK ANALYSIS Tugra Demir1, David J. Bryde, Damian Fearon and Edward G. Ochieng School of Built Environment, Peter Jost Enterprise Center, Liverpool John Moores University, Byrom Street, Liverpool, L3 3 AF, UK. One of the most widely documented tools for risk analysis is the Probability-Impact (P-I) Table, which assesses the probability of occurrence of a risky event and its likely impact on the...»

«Dear Reader: This report from the Doctrine of Discovery Task Force was presented to the Board of Trustees of the CRCNA in September 2015, which decided to commend the report to synod “as a faithful fulfillment of the task force’s mandate.” Out of pastoral concern for one of the “storytellers” within the report, the Board of Trustees also decided the following: A. To gratefully receive a story included in section VI, A of the Doctrine of Discovery Task Force report as critical to the...»

«Afe Adogame / Magnus Echtler / Oliver Freiberger, Alternative Voices © 2013, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783525540176 — ISBN E-Book: 9783647540177 Afe Adogame / Magnus Echtler / Oliver Freiberger, Alternative Voices Critical Studies in Religion/ Religionswissenschaft (CSRRW) Edited by Gregor Ahn, Oliver Freiberger, Jürgen Mohn, Michael Stausberg Volume 4 Vandenhoeck & Ruprecht © 2013, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print:...»





 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.