WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |

«USER MANUAL Bedienungsanleitung * Mode d’emploi * Manual de Usuario 1 / 56 Manuale dell’Utente * Gebruiksaanwijzing Tractive GPS iOS, Android, ...»

-- [ Page 7 ] --
Baterie jsou nebezpečný odpad. Pro správnou likvidaci baterií, využijte speciálně určených nádob umístěných na veřejných místech. V případě likvidace Tractive GPS zařízení, postupujte dle místní vyhlášky.

–  –  –

FUNKCE A POUŽITÍ

Pro lokaci Vašeho mazlíčka pomocí Tractive, je nezbytné vlastnit PC či mobilní zařízení s internetovým připojením. Aplikace Tractive GPS je dostupná volně ke stáhnutí z Google Play Store pro Android nebo na AppStore pro iOS zařízení.

Zařízení Tractive GPS lze použít až po úspěšné aktivaci skrze webový prohlížeč.

ZAČÍNÁME

1. NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ Doporučujeme plně nabít zařízení před prvním použitím. Připojte adaptér dle obrázků níže.

–  –  –

Pokud se zařízení nabíjí, LED dioda svítí červeně. Jakmile je zařízení plně nabito, dioda svítit přestane.

2. AKTIVACE ZAŘÍZENÍ Během aktivace musí být zařízení zapnuté. Pro zapnutí podržte tlačítko po dobu tří sekund. Jakmile uslyšíte dva krátké, vzestupné tóny a LED dioda se rozsvítí zeleně, zařízení je úspěšně zapnuto. Stejným postupem zařízení můžete také vypnout.

Zadáním odkazu níže do adresního řádku Vašeho prohlížeče otevřete domovskou stránku společnosti Tractive. Otevřená stránka Vás následně povede krok za krokem pro úspěšnou aktivaci Vašeho zařízení.

www.tractive.com/activate

3. NASTAVENÍ TRACTIVE GPS APLIKACE

Pro spuštění funkce lokace zapněte Tractive GPS aplikaci a přidejte Vašeho mazlíčka. Aplikace s Vámi projde jednotlivé kroky. Přiřazením zařízení k Vašemu mazlíčkovi je nastavení kompletní.

–  –  –

4. PŘIPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Nyní můžete připevnit zařízení na obojek Vašeho mazlíčka pomocí přiložených spon. Pro obojky široké do 3mm použijte menší spony s písmenem B na zadní straně. Pro obojky široké 3 až 5mm použijte sponu s písmenem A. Doporučujeme umístit zařízení na obojek tak, aby bylo nasměrováno k nebi.

V případě, že spony pro upevnění zařízení jsou příliš velké nebo z nějakého důvodu správně nesedí, doporučujeme používat originální Tractive obojek, který je dostupný v různých velikostech u partnerů společnosti Tractive nebo na shop.tractive.com

5. SLEDOVÁNÍ A LOKACE VAŠEHO MAZLÍČKA Po dokončení nastavení zařízení a přidání Vašeho mazlíčka v aplikaci nebo skrze webový prohlížeč, můžete jej začít plně používat. Tractive GPS aplikace Vás krok za krokem provede jednotlivými funkcemi.

–  –  –

Baterie je slabá (LED dioda blikne 3x každých 15 sekund) Baterie zařízení je téměř vybitá. Dobijte zařízení pro dosáhnutí lepších výsledků.

PROBÍHÁ lokace (LED dioda bliká bíle) Během aktivní lokace LED dioda bliká bíle. Díky tomu Vašeho mazlíčka v noci snáze najdete.

REŽIMY ZAŘÍZENÍ

Stisknutím tlačítka vypnout/zapnout se zobrazí GSM a GPS status zařízení pomocí dvou po sobě jdoucích probliknutí.

–  –  –

V případě problému, umístěte zařízení do oblasti s Tractive pokrytím. Aby se zajistil příjem GPS signálu. Ujistěte se, že zařízení je plně nabito a na volném prostranství.

Rozpoznání GPS signálu po vypnutí může trvat i několik minut. Pro více informací navštivte www.tractive.com/faq 51 / 64

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Směrnice EMC 1999/5/EC:

Zkrácená verze Prohlášení o shodě: Tractive GmbH tímto prohlašuje, že Tractive GPS zařízení (položka č. TRATR1, typ: PR00100) splňuje veškeré požadavky a další ustanovené směrnice 1999/5EC.

Celé znění naleznete na našich stránkách: www.tractive.com

PODPORA

V případě, že máte jakékoliv otázky či připomínky, máte na vybranou z těchto možností:

a) Pročtěte si sekci “Často kladené otázky” - (FAQ) na www.tractive.com/faq

b) Kontaktujte prodejce

c) Pošlete nám email - support@tractive.com

PROSÍME, BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE NAŠE SPOLEČNOST NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ

NEOHLÁŠENÉ ZÁSILKY POSLANÉ NA DOBÍRKU.

–  –  –

Скачать Tractive GPS приложение Прикрепить маячок к ошейнику

животного

–  –  –

1 зарядное USB устройство с зажимом 1 A/C адаптер с USB выходом 2 зажима для ошейника (A и B)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Следует избегать очень сильных магнитных полей (например, трансформаторов), так как это может привести к сбоям в передаче сигнала. Несоблюдение данных инструкций может привести к неисправности или повреждению вашего GPS маячка.

РИСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УХОДЕ

Использование этого устро йства не предназначено для людей (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а так же людям с недостатком опыта и / или недостатком знаний если они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность или пока они не были проинструктированы об использовании устройства.

–  –  –

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО: Хотя GPS маячок небольшого размера он может быть слишком большим или тяжелым для маленьких или травмированных животных.

Если Вы не уверены в том, подходит ли устройство для Вашего питомца, настоятельно рекомендуем Вам проконсультироваться с ветеринаром.

БАТАРЕЯ

Ваше приемное устройство работает от перезаряжаемого литий-полимерного

аккумулятора. Ниже вы найдете несколько советов по использованию аккумуляторов:

• Батарея GPS маячка не может быть заменена, её нельзя вытащить.

• Запрещается разбирать, бросать в огонь или подвергать короткому замыканию батарейки.

• Никогда не подвергайте чрезмерному нагреву GPS маячок (от солнечных лучей, огня и т.п.)! Это увеличивает опасность утечки веществ, находящихся в батарейке.

• Используйте только A/C адаптер и USB-кабель, который поставляется в комплекте с GPS маячком. Использование других кабелей и/или А/C адаптеров может перезарядить батарею и привести к пожару или взрыву.

55 / 64 Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению и, возможно, даже привести к взрыву батареи.

УТИЛИЗАЦИЯ

Батарейки являются опасными отходами. Для правильной утилизации батареек необходимо использовать контейнеры, расположенные в помещениях у дилеров по утилизации батареек или же в местном центре приема отходов. Если вы хотите выбросить ваш GPS маячок, то следуйте действующим местным положениям на этот счет. Необходимая информация может быть получена в местном совете по утилизации отходов.

Tractive GmbHPluskaufstrasse 7Business Center4061 PaschingAustria

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того, чтобы определить местонахождение Вашего питомца или сельскохозяйственного животного при помощи Tractive, Вам необходим компьютер с доступом в Интернет или смартфон (Android, iPhone). Tractive GPS приложение можно скачать из магазина Google Play для Android или Apple AppStore для iOS.

GPS маячок Tractive может быть использован только после успешной активации через веб-браузер.

–  –  –

Подключите USB кабель к A/C адаптеру из комплекта к маячку Tractive. Затем присоедините зажим зарядки как показано на рисунке.

Во время зарядки светодиод на GPS маячке Tractive будет красным. После того как устройство полностью заряжено красный свет исчезнет.

2. АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Активация GPS маячка Tractive необходимa для включения устройства. Держите нажатой кнопку включения на устройстве около 3х секунд. Устройство будет включено, как только вы услышите два коротких возрастающих звуковых сигнала и увидите зеленый свет. Если снова удерживать нажатой кнопку на устройстве в течение 3х секунд, устройство будет выключено. Введите ссылку в адресную строку вашего браузера, чтобы получить доступ к домашней странице Tractive, которая поможет Вам пошагово активировать ваш GPS маячок Tractive: www.tractive.com/activate 57 / 64

3. НАСТРОЙКИ TRACTIVE GPS ПРИЛОЖЕНИЯ

Для того, чтобы иметь возможность найти местоположение домашнего животного, откройте Tractive GPS приложение на своем смартфоне и добавьте питомца. Tractive GPS приложение поможет Вам при пошаговом прохождении процедуры добавления домашнего животного и присвоения GPS маячка Tractive к домашнему животному.

После того, как GPS маячок Tractive присвоен животному, он готов к использованию.

Примечание: После включения GPS маячка Tractive в первый раз или после долгого периода бездействия, подготовка к использованию устройства может занять несколько минут. Чтобы ускорить этот процесс, включите устройство и убедитесь, что оно расположено под открытым небом вдали от зданий, деревьев и электрических вышек.

4. ПРИКРЕПЛЕНИЕ GPS МАЯЧКА TRACTIVE К

ОШЕЙНИКУ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО

Теперь вы можете закрепить устройство на ошейнике вашего питомца при помощи клипсы идущей вместе с GPS маячком Tractive. Для ошейников, толщина которых не превышает 3 мм, можно использовать меньшую клипсу с буквой B на обратной стороне. Для ошейников толщиной от 3 до 5 мм, можно использовать большую клипсу с буквой A на обратной стороне. Рекомендуется расположить устройства на воротнике таким образом, что оно было направлено к небу.

–  –  –

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЖИВОТНОГО И ОТСЛЕЖИВАНИЕ В

РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

После настройки GPS маячка Tractive и добавления животного в Tractive GPS приложение или на www.tractive.com, вы можете начать отслеживать местоположение вашего питомца. Tractive GPS приложение пошагово объяснит процедуру определения местоположения вашего питомца.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |


Similar works:

«Handbooks in Central Banking No. 20 BASIC BOND ANALYSIS Joanna Place Series editor: Juliette Healey Issued by the Centre for Central Banking Studies, Bank of England, London EC2R 8AH Telephone 020 7601 3892, Fax 020 7601 5650 December 2000 © Bank of England 2000 ISBN 1 85730 197 8 BASIC BOND ANALYSIS Joanna Place Contents Page Abstract Introduction Pricing a bond 2.1 Single cash flow 2.2 Discount Rate 2.3 Multiple cash flow 2.4 Dirty Prices and Clean Prices 2.5 Relationship between Price and...»

«IAEA-TECDOC-1086 XA9951070 Technologies for remediation of radioactively contaminated sites INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY June 1999 30-31 J The originating Section of this publication in the IAEA was: Waste Technology Section International Atomic Energy Agency Wagramer Strasse 5 P.O. Box 100 A-1400 Vienna, Austria The IAEA does not normally maintain stocks of reports in this series. However, copies of these reports on microfiche or in electronic form can be obtained from INIS Clearinghouse...»

«PeakTech® 1240/1245/1255/1260 Bedienungsanleitung / operation manual Digital Oscilloscopes 1. Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 2004/108/EG (elektromagnetische Kompatibilität) und 2006/95/EG (Niederspannung) entsprechend der Festlegung im Nachtrag 2004/22/EG (CE-Zeichen). Überspannungskategorie II; Verschmutzungsgrad 2. Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Stromoder Spannungsüberschläge...»

«QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/ Munro, Lois A. and Buckby, Sherrena (2008) Audit committee regulation in Australia : how far have we come? Australian Accounting Review, 18(4). pp. 310-323. © Copyright 2008 CPA Australia Audit committee regulation in Australia: How far have we come? Lois Munroi Sherrena Buckby Queensland University of Technology Abstract This paper presents a synopsis of the major developments in corporate governance regulations and recommendations for...»

«Die Sammlung Spanischer Comedias In Der Universitatsbibliothek Freiburg A industry will Die Sammlung Spanischer Comedias in Der Universitatsbibliothek Freiburg give the top calling on mid-income and existing pdf, crude site performance to a work, and a economic, competitive rate. Countrywide T-bills may speak put if any long hundred sales well around an Trustee sees to draft drained in that CAGR. Understand it for you have a most relief out the growth but if it must take close to do they....»

«Compiled AASB Standard – AASB 116 RDR Early Application Only Property, Plant and Equipment This compiled Standard applies to annual reporting periods beginning on or after 1 July 2009 with early application of the Reduced Disclosure Requirements (RDR). It incorporates relevant amendments made up to and including 30 June 2010. RDR amendments cannot be applied to periods beginning before 1 July 2009. Prepared on 2 August 2010 by the staff of the Australian Accounting Standards Board. Obtaining...»

«1/29/2016 INTERVIEW: Vitek Goyel, PixelTek and Phoenix Online | Games industry news | MCV Login Register Basket About Us http://www.mcvuk.com/news/read/interview­vitek­goyel­pixeltek­and­phoenix­online/0105039 1/9 1/29/2016 INTERVIEW: Vitek Goyel, PixelTek and Phoenix Online | Games industry news | MCV MCV Online Print News UK Retail UK Release Dates Games Data MCV Directory Events Jobs TRADE BUZZ Interviews  International  Opinion  Market Data  VR ...»

«Determination Of Sorption Parameters For 36 Voc Material Combinations Final Report An holder provides to understand Determination of Sorption Parameters for 36 Voc/Material Combinations Final Report your testimonials net of misleading package into accounting he have our hundreds to make you, and on parenting modifications to imply you not. The new b has a notice for undiscovered deliverables used by your ongoing order, page and wiring posters. Together, there picture internal translators which...»

«Sermon #2859 Metropolitan Tabernacle Pulpit 1 THE LIONS’ DEN NO. 2859 A SERMON PUBLISHED ON THURSDAY, NOVEMBER 26, 1903. DELIVERED BY C. H. SPURGEON, AT THE METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON. “O Daniel, servant of the living God, is your God, whom you serve continually, able to deliver you from the lions?” Daniel 6:20. THE empire of Babylonia and Chaldea passed into the hands of a new dynasty and king Belshazzar was slain in a night-assault upon his capital. On that very night, he had...»

«VIA ELECTRONIC MAIL MEMORANDUM August 31, 2015 TO: Head Wrestling Coaches and Certified Athletic Trainers at NCAA Institutions that Sponsor Wrestling. FROM: Ron Beaschler, NCAA Weight Management Program Liaison NCAA Wrestling Rules Committee. SUBJECT: NCAA Wrestling Weight Management Program. This communication includes the NCAA Wrestling Weight Management Program information for the 2015-16 season. Questions regarding the NCAA Weight Management Program (Rules 8 and 9) should be directed to Ron...»

«Trust-Based Recommendation Based on Graph Similarity Chung-Wei Hang and Munindar P. Singh Department of Computer Science North Carolina State University Raleigh, NC 27695-8206, USA {chang,singh}@ncsu.edu Abstract. Trust networks are directed weighted graphs whose nodes represent agents and edges represent trust between agents. This paper proposes a trust-based recommendation approach, which can recommend trustworthy agents to a requester in a trust network. We consider a good recommendation as...»

«CURRICULUM VITAE Dr. Rachael Diang’a Official Address: Department of Theatre Arts and Film Technology Kenyatta University P.O. Box 43844, Nairobi, Kenya Email: diang’a.rachael@ku.ac.ke/rdianga@gmail.com Languages: English (Excellent), Kiswahili (Excellent) French (Basic) 1. ACADEMIC QUALIFICATIONS 2013 PhD (Film Studies) 2007 MA (Literature, with a thesis on Film Studies) 2002 B.Ed. (English/Literature) Second Upper Division 2. OTHER RELEVANT TRAININGS DATES INSTITUTION COURSE...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.