WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 |

«Prepared by Dyfed Archaeological Trust For: Cambrian Mines Trust DYFED ARCHAEOLOGICAL TRUST RHIF YR ADRODDIAD / REPORT NO. 2013/77 RHIF Y DIGWYLLIAD ...»

-- [ Page 12 ] --

14.14 Bydd angen datblygu rhagor o fanylion ar y prosiect hwn a'u trafod yn fanwl gyda Cadw, Cyngor Sir Ceredigion a CNT er mwyn cadarnhau hyd a lled unrhyw archwiliadau cychwynnol a fydd yn angenrheidiol cyn ffurfio ceisiadau am ganiatadau/cynllunio. Gellid wedyn ffurfio tasg gyfunol o gynnal archwiliadau cychwynnol ar gyfer cennau, ystlumod ac archaeoleg, gan ganolbwyntio ar yr effeithiau penodol. Gellid gyrchu arian ar gyfer gwaith o'r fath drwy cam datblygu Grant Treftadaeth CTL (os ystyrir bod y ffynhonnell hyn yn addas ac os bydd y cais yn llwyddiannus).

14.15 Mae safle Gwaith Mwyn Cwmystwyth yn darparu nifer o gyfleoedd ar gyfer gweithio ar y cyd gydag arbenigwyr ar fwyngloddiau, anturwyr mwyngloddiau/ogofwyr, arbenigwyr archeolegol, ecolegol a daearegol ynghyd â gweithio gyda'r gymuned leol i hyrwyddo'r darn pwysig hwn o dreftadaeth

–  –  –

ddiwylliannol a naturiol y rhanbarth. Rhaid hysbysu'r cenedlaethau a ddaw o bwysigrwydd y safle hwn, a chynnal diddordeb ynddo.

14.16 Rhaid hefyd ystyried cynaladwyedd hirdymor y safle o safbwynt creu rhyw fath o incwm i'w ddefnyddio ar gyfer cynnal a chadw, atgyweiriadau a chofnodi.

Ynghyd â'r posibiliadau a drafodir uchod, mae'r safle yn cynnig cyfleoedd ymchwil ar yr amgylchedd (archaeoleg, ecoleg, daeareg, llygredd) a gallai cynlluniau cofnodi yn y dyfodol ddod o ariannu ymchwil o'r fath.

14.17 Mae hiroes Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria hefyd yn bwysig i ddyfodol hirdymor y safle. Gallai'r Ymddiriedolaeth recriwtio aelodau newydd, yn ddelfrydol gan gynnwys aelodau o'r gymuned leol ac yn arbennig y porwyr sydd â diddordeb materol yn y safle. Gallai'r Ymddiriedolaeth weithio gyda grwpiau a chymdeithasau lleol sydd eisoes yn bodoli er mwyn hyrwyddo'r safle ac hybu cyfranogiad mewn prosiectau ar y safle yn y dyfodol, naill-ai y rhai a amlinellir yn y ddogfen hon, neu astudiaethau a phrosiectau y dyfodol. Dangosodd y maint y gynulleidfa a ddaeth i'r Digwyddiad Cymunedol a drefnwyd yn ystod y prosiect hwn bod yna ddiddordeb lleol sylweddol yn nyfodol y safle. Efallai y dylid ystyried sefydlu grŵp neu gymdeithas leol sydd yn gysylltiedig â, neu yn rhan o Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria.

–  –  –

15 RELEVANT CONTACTS

15.1 All of the following contacts have been consulted with during the preparation of this Management and Protection Plan and are the relevant contacts as more detailed plans are developed for the Cwmystwyth Mines site.

–  –  –

Ceredigion County Council Planning – Minerals etc Graham Dorrington Graham.Dorrington@ceredigion.gov.uk Biodiversity Leanne Bird Leanne.Bird@ceredigion.gov.uk Contaminated Land Dewi Roberts Dewi.Roberts@ceredigion.gov.uk Highways – General Asset Efan Pugh Evan.Pugh@ceredigion.gov.uk Highways – Divisional Engineer, culverts, lay-bys etc Kevin Kirkland Kevin.Kirkland@ceredigion.gov.uk Planning Services, Dyfed Archaeological Trust - Archaeological Advisor to the Planning Authority / Heritage Management Louise Austin (Head of Heritage Management) / 01558 823121 (ext 211) l.austin@dyfedarchaeology.org.uk

–  –  –

Natural Resources Wales Karen Heppingstall Uwch-Swyddog Cadwraeth Gogledd Ceredigion / Senior Conservation Officer North Ceredigion Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Adeilad Llywodraeth Cymru / Welsh Government building Rhodfa Padarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3UR (01970) 631180 Karen.Heppingstall@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

–  –  –

16 SOURCES References Bevins, R. E. & Mason, J., 1997, Welsh metallophyte and metallogenic evaluation project. Results of a mine site survey of Dyfed and Powys, CCW Contract Science Report No.156 (National Gallery and Museums of Wales) Blick, C. R. (ed), 2000, Early Metallurgical Sites in Great Britain BC2000 to AD1500, The Institute of Metals: London CCW 1992, Site of Special Scientific Interest: Operations Requiring Consultation with the Countryside Council for Wales – Elenydd, notification 1992, Countryside Council for Wales CCW 1993, Special Protection Area Citation Elenydd-Mallaen (Powys & Dyfed), Countryside Council for Wales CCW 2000, Site of Special Scientific Interest: Operations Requiring Consultation with the Countryside Council for Wales – Mwyngloddfa Cwmystwyth, notification 2000, Countryside Council for Wales CCW 2008 (with 2013 edit), Core Management Plan (Including Conservation Objectives) incorporating Elenydd – Mallaen Special Protection Area; Elenydd Special Area For Conservation (SAC); Coetiroedd Cwm Elan / Elan Valley Woodlands) SAC and Cwm Doethie - Mynydd Mallaen SAC, Countryside Council for Wales CCW undated(a), Site of Special Scientific Interest Citation: Elenydd, Countryside Council for Wales CCW undated(b), Elenydd Site of Special Scientific Interest, Your Site and Its Future document, Countryside Council for Wales CCW undated(c), Mwyngloddfa Cwmystwyth Site of Special Scientific Interest, Your Site and Its Future document, Countryside Council for Wales Environment Agency Wales 2002, Metal Mine Strategy for Wales Hughes, S. J. S., 1981, The Cwmystwyth Mines, British Mining No.17, Northern Mine Research Soc. Monograph, Sheffield, 78pp (and revised editions) James, D. B., 2001, Ceredigion: Its Natural History, publ. James D.B., Bowstreet, Ceredigion, Cambrian Printers, Aberystwyth, 204pp HLF 2012, Heritage Lottery Fund Conservation Plan Guidance http://www.hlf.org.uk/HowToApply/goodpractice/Documents/Conservation_plan_ guidance.pdf HLF 2013a, Heritage Lottery Fund Our Heritage Grants Application Guidance http://www.hlf.org.uk/HowToApply/programmes/Documents/OH_Application_Gui dance.pdf HLF 2013b, Heritage Lottery Fund Heritage Grants Application Guidance http://www.hlf.org.uk/HowToApply/programmes/Documents/HG_Application_Gui dance.pdf Mason, J. S., 1997, Regional Polyphase and polymetallic vein mineralisation in the Caledonides of the Central Wales Orefield, Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy (Section B Applied Earth Science) 106, B135-144 Mason, J. S., Fitches, W. R. & Matthews, R., 2008, Geology of the Central Wales Orefield, Spirit of the Miners & CCW Timberlake, S., 1993, Cwmystwyth: 3500 years of mining history - some problems of conservation and recording, Journal of the Russell Society 5(1),49

–  –  –

Timberlake, S., 2002a, ‘Medieval lead smelting boles near Penguelan, Cwmystwyth, Ceredigion’, Archaeology in Wales 42, 45-59 Timberlake, S., 2002b, Banc Tynddol Gold Disc, Cwmystwyth, Archaeology in Wales 42, 97-98 Timberlake, S., 2003, Excavations on Copa Hill, Cwmystwyth (1986-1999): An Early Bronze Age Copper Mine within the uplands of Central Wales (with contributions by T.Mighall, S.Clark, A.Caseldine, N.Nayling, D.M.Goodburn, B.Craddock, J.Ambers, A.E.Annel and R.A.Ixer), BAR British Series 348, Archaeopress, Oxford, 127 pp Timberlake, S., 2004, Banc Tynddol, Cwmystwyth, Archaeology in Wales 44, 137-139 Timberlake, S., 2007, The excavation of an 18th-century Lead Stamping Mill on the Nant yr Onnen, Cwmystwyth, Archaeology in Wales 47, 59-67 Timberlake, S., 2009, The Origins of Metal Mining in Britain –the explorations and archaeological excavations of the Early Mines Research Group in Central Wales, The Lode of History, Proceedings of the Welsh Mines Society Conference 2007, Welsh Mines and Mining No.1, 3-16 Timberlake, S., 2012, Cwmystwyth Conservation Management Plan, Unpublished Report

–  –  –

APPENDIX 1: CAMBRIAN MINES TRUST –THE WAY AHEAD DOCUMENT

The Original Wish List In 2012 Roy Fellows, CMT Director, produced a document entitled ‘Cwmystwyth: A Way Ahead’ which included a wish list of aspirational future works for the site, listed in priority order. The document acknowledged that no works could be undertaken until all relevant permissions and consents regarding all of the various designations of the site were obtained and complied with.

This wish list has been reviewed and a new series of aspirations has been developed, laid out in the main body of the document (Section 9). This original

wish list is reproduced in the following table for reference:

–  –  –

APPENDIX 2: CITATION FOR ELENYDD SSSI FROM COUNTRYSIDE

COUNCIL FOR WALES WEBSITE

SITE OF SPECIAL SCIENTIFIC INTEREST CITATION

POWYS/CEREDIGION ELENYDD

Dates of Notification: 1954, 1959, 1971, 1978, 1979, 1986 and 1992 National Grid Reference: SN 860660 (approx centre of site) O.S. Maps: 1:50,000 Sheet number: 147 1:25,000 Sheet number: SN 76, 77, 85, 86, 87, 95, 96 & 97 Site Area: 22,770 ha

Description:

Biological This is one of the most important areas of hill land in Wales for nature conservation. It is of outstanding interest for its range of breeding birds of upland and woodland. Much of the hill vegetation is also of special interest.

The area is built of rocks of Silurian and Ordovician age, and the landform is typical of the ‘slate uplands’ of south-central Wales, with plateau separated by steep-sided valleys. The moorland plateau is largely covered by blanket bog vegetation. Purple moor-grass Molinia caerulea is the dominant plant of these hills, occurring in valley mires, on hill slopes and on the plateau tops.

This dominance is possibly due to management effects of grazing and burning. On the better developed summit blanket bog there is less purple moorgrass and the vegetation may be dominated by hare’s-tail cottongrass Eriophorum vaginatum or deergrass Trichophorum cespitosum, and locally heather Calluna vulgaris can be well represented or dominant. Where the water table is high, as on some watershed mires or in shallow depressions on hill slopes, these communities can be rich in bog-moss species Sphagnum spp., and support a range of higher plants including cranberry Vaccinium oxycoccus, crossleaved heath Erica tetralix, common cottongrass Eriophorum angustifolium and bog asphodel Narthecium ossifragum. Bog-rosemary Andromeda polifolia, here near the southern end of its range, occurs in several locations. Three particularly interesting localities within the site are the watershed mires at the headwaters of the Rivers Elan and Claerwen, the well developed pool and hummock mire at Cors Lwyd and the eroded, but still actively growing, mire complex at Cors Gôch.

These areas support rare plant species.

The acid grasslands on the site tend to have a high representation of purple moor-grass, heath rush Juncus squarrosus or mat-grass Nardus stricta.

Some freely drained areas support bent/fescue Agrostis/Festuca grassland and others have dwarf-shrub heath dominated by heather or bilberry Vaccinium myrtillus. Hillside and streamside flushes are botanically diverse and some support uncommon species, including two localities for bog orchid Hammarbya paludosa.

Crags, scree slopes and stream gorges provide contrasting habitat types that support species that would otherwise be suppressed by grazing, and in areas of high humidity support a spectrum of mosses characteristic of a type confined to the Western Atlantic seaboard. Some of the sessile oak woodlands and mixed woodlands included within the site for ornithological reasons are also of interest for the occurrence of unusual lichens. Mountain lakes within the site support a number of rare species, including water lobelia Lobelia dortmanna, and watercourses, together with their riparian vegetation, are of botanical interest. An

–  –  –

additional feature of scientific interest is the occurrence of plant species tolerant of heavy metals, which grow on old mine workings.

Elenydd is one of the two most important areas in Wales for upland bird species, the other site being Berwyn. It forms the feeding range for a large part of the British population of red kite, which in winter is dependent on the supplies of sheep carrion to be found on the sheepwalks. The availability of carrion also helps support what is probably the greatest density of ravens in Europe, and also large numbers of buzzard. Other raptors feeding or breeding in the upland areas include peregrine, merlin, hen harrier and short-eared owl. Red grouse breed in heather areas, ring ouzel frequent craggy areas, and the hill slopes support populations of wheatear, whinchat and stonechat. Lakes, reservoirs, rivers and streams provide a habitat for goosander, teal, dipper and common sandpiper. The summit plateau mire communities support important wader populations, with possibly the highest Welsh breeding populations of dunlin and golden plover.

Valley mires have good populations of snipe, curlew and lapwing. The woodlands of Elenydd support an outstanding assemblage of breeding bird species. The broadleaved woodland has high populations of breeding summer migrants such as pied flycatcher, redstart and warblers, in addition to the resident species that include woodpeckers, tits, nuthatch and treecreeper. The coniferous woodland contributes additional species, in particular long-eared owl, sparrowhawk, siskin and crossbill. Raptors hunting the open hill breed in both semi-natural and plantation woodland.

Physical Mass Movement (Cwm Ddu): This locality was produced by a very large rotational slump in the Llandovery Series (Silurian). It is remarkable for its size (500 metres wide, 1 km long and 250 metres in vertical range), its spectacularly cliffed backface and a classic debris tongue stretching out from the slump amphitheatre (cwm) across the low-angle footslope and the narrow floodplain of the Ystwyth. This complete set of features is not as well displayed anywhere else in Great Britain.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 |


Similar works:

«Daniel H. Pink F ip The Manifesto Counterintuitive Ideas About Motivation, Innovation, and Leadership Dear Reader – Have you ever suspected that some of the advice you’ve been getting has been wrong? Not wrong as in a “little bit off” or “not quite right.” But just plain wrong—flatly, flagrantly, fatally incorrect. Me too. So I decided to do something about it. The manifesto you have here offers pieces of advice that run counter to—indeed, that often directly contradict—what...»

«Sicherheitshinweise Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an. Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte, Staub oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Schützen Sie das Gerät vor starken Magnetfeldern. Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit. Sollen Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, so schalten Sie es sofort DE aus und reinigen Sie es. Reinigen Sie das Gerät nicht mit...»

«Dynamic Data Structures and Saliency-influenced Rendering Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften vorgelegt beim Fachbereich 12 der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main von Daniel Schiffner aus Aschaffenburg am Main Frankfurt 2012 (D 30) vom Fachbereich Informatik und Mathematik (12) der Johann Wolfang Goethe-Universität als Dissertation angenommen. Dekan: Prof. Dr. Tobias Weth Gutachter: Prof. Dr. Detlef Krömker Prof. Dr. Ralf Dörner Prof....»

«BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 Indirizzo della Redazione: Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 Adresse der Redaktion: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller...»

«CALL REPORT INSTRUCTION BOOK UPDATE SEPTEMBER 2011 FILING INSTRUCTIONS NOTE: This instruction book update is designed for two-sided (duplex) printing. The pages listed in the column below headed “Remove Pages” are no longer needed in the Instructions for Preparation of Consolidated Reports of Condition and Income and should be removed and discarded. The pages listed in the column headed “Insert Pages” are included in this instruction book update and should be filed promptly in your...»

«Endlager Konrad Produktkontrolle radioaktiver Abfälle, radiologische Aspekte Endlager Konrad – Stand: Oktober 2010 Fa c h be re ich S ich er h eit nu kl e ar er Ents o r gu n g Stefan Steyer (Herausgeber) SE-IB-30/08-REV-1 Vorbemerkung Die Maßnahmen zur Produktkontrolle wurden im Hinblick auf die radiologischen Aspekte als interner Arbeitsbericht „Produktkontrolle radioaktiver Abfälle – Schachtanlage Konrad – Stand: Dezember 1995, ET-IB-45-REV-3“ /28/ im Planfeststellungsverfahren...»

«DIGITAL PHOTOGRAPHER COMPETENCIES INTRODUCTION WHAT ARE COMPETENCIES AND WHY DO WE NEED THEM? Competencies are the skills, knowledge, practical behaviours and attitudes which inform the way you operate in working life. MMU’s competency framework comprises thirteen sections designed to cover the major aspects of every support staff role in Grades 1-7 within the University. This way of looking at jobs is not new to MMU; when applying for a job at the University, you will have been assessed...»

«Patentamt J E u r o p European e Patent Office aisch. s ® Publication number: B1 Office européen des brevets PATENT SPECIFICATION EUROPEAN ® C 12 Q 1/28 (§) Int. CL4: G 01 N 33/52, ® Dateof publication of patent spécification: 28.08.85 ® Application number: 81301626.8 (g) Dateoffiling: 14.04.81 (M) Method for détermination of peroxide and test reagent therefor. (g) Priority: 14.04.80 JP 48939/80 @ Proprietor: KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD Ohtemachi Bldg. Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku (§)...»

«How does my pension scheme work? A guide for members of occupational pension schemes www.pensionsauthority.ie The Pensions Authority Verschoyle House 28/30 Lower Mount Street Dublin 2 Tel: (01) 613 1900 LoCall: 1890 65 65 65 Fax: (01) 631 8602 Email: info@pensionsauthority.ie Web: www.pensionsauthority.ie We have made every effort to ensure that this information booklet is correct, however no liability whatsoever is accepted by the Pensions Authority, its servants or agents for any errors or...»

«MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT Berufsoberschule (SO, TO, WO) Zentral bereitgestellte Klassenarbeit Hörverstehen 2011 Englisch Hinweise für Fachlehrerinnen und Fachlehrer 1. Durchführungshinweise 45 Minuten (8.00 Uhr bis 8.45 Uhr) Wenn es bei mehreren Klassen räumliche oder personelle Engpässe gibt, kann der Hörverstehenstest auch in Teilgruppen Arbeitszeit nacheinander durchgeführt werden. Dadurch verlängert sich die Durchführungszeit. Es muss sichergestellt sein, dass die...»

«Some Lessons from the Saga of Weak-Currency Borrowings Tim Edgar* PRÉCIS L’auteur soutient qu’il y a deux grandes leçons générales à tirer de la saga entourant les emprunts en devises faibles, sujet qui a fait l’objet des affaires Shell Canada Limitée c. La Reine et Canadien Pacifique Limitée c. La Reine, pour l’élaboration d’une méthode cohérente de traitement fiscal des instruments financiers. La première leçon porte sur le besoin d’imposer de façon uniforme les flux...»

«Foundation stage mathematics For teaching assistant trainers Primary induction Updated 2007 Contents Session 1 55 minutes page 11 Key features of mathematics within the Primary National Strategy Session 2 50 minutes page 21 Working with an Early Years Foundation Stage class Session 3 55 minutes page 29 Language and mathematics Session 4 55 minutes page 43 Approaches to counting and calculation Session 5 50 minutes page 51 The role of the TA in the daily mathematics experience – part 1 Session...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.